CD Tiếng Hát Trương Chi - Đức Tuấn

175,000₫

175,000₫

1. Mùa xuân đầu tiên

Nhạc : Văn Cao Đức Tuấn Hoài Sa

2. Thiên thai

Nhạc : Văn Cao Đức Tuấn Hoài Sa

3. Cung đàn xưa

Nhạc : Văn Cao Đức Tuấn Hoài Sa

4. Bến xuân

Nhạc : Văn Cao Đức Tuấn Hoài Sa

5. Buồn tàn thu

Nhạc : Văn Cao Đức Tuấn Hoài Sa

6. Thu cô liêu

Nhạc : Văn Cao Đức Tuấn Hoài Sa

7. Trương Chi

Nhạc : Văn Cao Đức Tuấn Hoài Sa

8. Suối mơ

Nhạc : Văn Cao Đức Tuấn Hoài Sa

Hỗ trợ bán hàng

Nếu bạn đang quan tâm đến đĩa Tiếng Hát Trương Chi - Đức Tuấn, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Ms. Thương(Hỗ trợ)
Ms. Huyền(Hỗ trợ)
Mr. Hải(Hỗ trợ)
loading...