Chord nhạc Đúng rồi lại sai | Trang cung cấp Hợp âm lớn nhất Việt Nam

Các phải bạn đang tìm kiếm Bảng hợp âm Đúng rồi lại sai phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem chord này ngay tại đây nhé. Chord nhạc Đúng rồi lại sai | Hợp âm hay nhất. Thà là như [Am] gió đành là như mây thoáng [Em] qua tựa một cơn … Read more

Hợp âm của bài hát Thiên cổ kỳ duyên | Nơi cung cấp Hợp âm của bài hát lớn nhất Việt Nam

Các phải bạn đang tìm kiếm Chord của bài hát Thiên cổ kỳ duyên phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem hợp âm nhạc này ngay tại đây nhé. Hợp âm của bài hát Thiên cổ kỳ duyên | Hợp âm nhạc đúng nhất. 1. Lạc nơi [Am] sâu đáy [Em] lòng … Read more

Bảng chord Kỷ niệm thời gian | website cung cấp Bảng chord lớn nhất Việt Nam

Các phải bạn đang tìm kiếm Hợp âm của bài hát Kỷ niệm thời gian phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem bảng chord này ngay tại đây nhé. Chord nhạc Kỷ niệm thời gian | Hợp âm chính xác nhất. [Am] Tháng sáu thương nhớ mưa sớm mưa [Dm] chiều [Am] … Read more

Chord nhạc Còn lại thương với sầu | Nơi cung cấp Chord nhạc lớn nhất Việt Nam

Các phải bạn đang tìm kiếm Chord của bài hát Còn lại thương với sầu phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem chord nhạc này ngay tại đây nhé. Hợp âm Còn lại thương với sầu | Chord của bài hát chính xác nhất. Nghe mưa từng giọt [Em] đau rớt qua … Read more

Chord Mưa cho một ngày mới | Trang cung cấp Bảng chord lớn nhất Việt Nam

Các phải bạn đang tìm kiếm Bảng hợp âm Mưa cho một ngày mới phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem chord này ngay tại đây nhé. Bảng chord Mưa cho một ngày mới | Hợp âm nhạc đúng nhất. Cơn [Em] mưa tạnh rồi [G] nắng lên Hạt [Em] mưa tạnh … Read more

Hợp âm của bài hát Hoa nở vô thường | web cung cấp Bảng chord lớn nhất Việt Nam

Các phải bạn đang tìm kiếm Bảng chord Hoa nở vô thường phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem hợp âm nhạc này ngay tại đây nhé. Hợp âm của bài hát Hoa nở vô thường | Bảng chord chính xác nhất. 1. [Dm] Đời là sợi [C] dây mang tên [F] … Read more

Bảng chord Nếu có kiếp sau | Trang cung cấp Hợp âm nhạc lớn nhất Việt Nam

Các phải bạn đang tìm kiếm Bảng chord Nếu có kiếp sau phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem chord của bài hát này ngay tại đây nhé. Chord Nếu có kiếp sau | Chord đầy đủ nhất. 1. [Am] Nếu có kiếp sau, mình sẽ [C] bên nhau đúng không anh? … Read more

Chord của bài hát Giá như | Nơi cung cấp Hợp âm nhạc lớn nhất Việt Nam

Các phải bạn đang tìm kiếm Chord nhạc Giá như phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem hợp âm này ngay tại đây nhé. Bảng hợp âm Giá như | Chord chính xác nhất. 1. [Am] Không cần anh phải nói em tự [Em] biết em là ai [F] Không cần phải … Read more

Bảng hợp âm Ở nơi nào | Trang cung cấp Bảng chord lớn nhất Việt Nam

Các phải bạn đang tìm kiếm Hợp âm nhạc Ở nơi nào phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem chord của bài hát này ngay tại đây nhé. Hợp âm nhạc Ở nơi nào | Bảng hợp âm đầy đủ nhất. Ở nơi [Am] nào mái tóc em [Dm] bay Cho anh … Read more

Chord nhạc Người chăn cừu ở Khả Khắc Thác Hải (可可托海的牧羊人) | web cung cấp Hợp âm nhạc lớn nhất Việt Nam

Các phải bạn đang tìm kiếm Hợp âm nhạc Người chăn cừu ở Khả Khắc Thác Hải (可可托海的牧羊人) phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem bảng hợp âm này ngay tại đây nhé. Hợp âm Người chăn cừu ở Khả Khắc Thác Hải (可可托海的牧羊人) | Chord của bài hát hay nhất. 1. … Read more