Rubix : ระบบจัดการคลังสินค้า WMS ที่ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้ | การ จัดการ คลังสินค้า และ สินค้า คงคลัง

Rubix : ระบบจัดการคลังสินค้า WMS ที่ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Rubix คือ ระบบ Software บริหารคลังสินค้า (WMS หรือ Warehouse management system) ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท C.S.I. Group ช่วยควบคุมการจัดการหลักของคลัง เช่น การรับ การจ่าย หรือการควบคุมสินค้าภายในคลังผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน และลดต้นทุนสูญเปล่าภายในคลังได้ ใช้งานได้ในธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจขนส่ง การบริหารคลังในโรงงาน ธุรกิจคลังเช่า ธุรกิจการค้าปลีก และธุรกิจประเภทอื่น
倉庫管理システム「rubix」は、タイで30年のシステム開発実績を誇る日系ITシステムベンダー「C.S.I.グループ」が独自のフレームワークにて開発しました。

🌟 ตัวอย่างสิ่งที่ Rubix ทำได้
สามารถแนะนำการเก็บ การหยิบสินค้า ทราบพื้นที่ว่างอยู่ในคลังได้
มีรีพอร์ตพื้นฐานของคลังให้มากกว่า 20 ตัว
แชร์ข้อมูลตัวเว็บกับลูกค้าได้
มีฟังก์ชั่นคำนวณค่าใช้จ่ายภายในคลัง
บันทึกข้อมูลรถขนส่งสินค้าได้
มีทั้ง PC และ Handheld
ดูภาพคลังเสมือนแบบ Graphic ได้

🌟จุดเด่นของ Rubix
ลดข้อผิดพลาด มีตัวแจ้งเตือนว่าหยิบสินค้าไม่ถูกต้อง หรือหยิบสินค้าไม่ตรงตามคำสั่ง
เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน มีระบบแนะนำการหยิบ/เก็บสินค้า
สะดวกต่อการใช้งาน มีภาษารองรับหลายภาษา ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น พม่า
มีทีม Engineer ที่สามารถแก้ไขโปรแกรมให้ตามคำสั่งผู้ใช้

👉 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ Rubix ได้ที่
https://bit.ly/2wSm5eu
📩 ติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
https://bit.ly/2KgGbC0

See also  ว่างงานรับ 70% ของค่าจ้าง ประกันสังคมแจ้ง ม.33 ลงทะเบียนรับชดเชย หยุดงานเพราะโควิด ตกงาน ลาออก!! | เช็คเงินว่างงานประกันสังคม pantip

🌟「rubix」の特徴
1. 在庫管理業務に必要とされる基本機能を一括で提供
2. オンプレミス・クラウド対応(クラウド利用時多要素認証対応)
3. 荷主さま向け在庫照会・入出荷履歴照会など必要情報をリアルタイムチェック可能
4. サジェスト機能(格納状態を把握し自動的に空いている棚を通知)
5. フリーロケーション対応
6. 複数拠点の情報を一括管理可能
7. 多言語対応(日本語・タイ語・英語・中国語・ミャンマー語)
8. カスタマイズによる柔軟な機能追加に対応
👉 「rubix」の詳細はこちら
https://bit.ly/2KdvYGB

Rubix : ระบบจัดการคลังสินค้า WMS ที่ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้

Inventory Management | Excel Inventory Management (Super Easy)


InventoryManagement Excel InventoryManagementSystem ExcelInventoryTemplate
In this video, you will learn how to create an inventory management system in Excel. Inventory Management through this inventory management template Excel is very easy. It is very easy and quick to setup.
This warehouse management software will help you to keep record of inventory i.e. opening stock, purchases, sales, and closing stock. Inventory control will not be difficult any more.
Here is the link of Fully Automate FIFO Inventory Valuation Method.
MS Excel FIFO inventory Valuation Method in Excel (Fully Automated) Tutorial
https://youtu.be/RzgDR68bk8
MS Excel FIFO inventory Valuation Method in Excel (Fully Automated) Tutorial Part2
https://youtu.be/qxhU_r1sYX4
MS Excel LIFO inventory Method (Fully Automated) Tutorial
https://youtu.be/ilioC9MVNM0

See also  ก่อน \"เสริมจมูก\" ต้องรู้! เสริมจมูกมีกี่แบบ เลือกซิลิโคนเสริมจมูกแบบไหนดี ต้องเสริมจมูกเทคนิคอะไรดี? | ราคาทำจมูก

Inventory Management | Excel Inventory Management (Super Easy)

บทที่ 5 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง


บทที่ 5 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

แนะนำ หลักสูตร \”การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ\”


หลักสูตร
“การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ”
(Warehouse Management and Inventory Control)
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนขาออก (Outbound) เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน
การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย
ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถป้อนวัตถุดิบให้กับสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าวัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่างๆภายในคลังสินค้าลดลง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็วในการการทำกิจกรรมต่างๆภายในคลังสินค้า
2. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังจำนวนมาก
3. เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
4. เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้มากขึ้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า
เนื้อหาของหลักสูตร
1. การบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการไหล/
การเคลื่อนไหวของสินค้าอย่างรวดเร็ว
ตรวจนับสินค้าและเทคนิคการดำเนินงาน (Cycle Count Inventory)
ดัชนีวัดประสิทธิภาพการทำงานของคลังสินค้า
การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า
เทคนิคด้านคลังสินค้าที่ควรรู้
2. การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ
การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม
Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด
การกำหนดค่า Safety Stock และรอบการสั่งซื้อที่เหมาะสม
การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Customer Demand Forecasting)
การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean (Lean Purchasing \u0026 Procurement)
กลยุทธ์กการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง
3. การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังแบบ ABC
การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto
การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลา
การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type A, B และ C
การวางแผนการลดปริมาณสินค้าคงคลัง
4. เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า
การใช้ Barcode \u0026 RFID ในการบ่งบอกสินค้า
การใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)
5. กรณีศึกษา การลดต้นทุนการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล
การใช้ระบบ Pick face เพื่อการหยิบสินค้า
การใช้ระบบ Lean Warehousing กับการบริหารจัดการคลังสินค้า
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร
วิทยากร อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
สนใจสมัครเรียนคอร์สนี้ได้ที่ https://edumall.co.th/warehousemanagementandinventorycontrolcourse.html

See also  สเวสเตอร์ไหมพรม คริสมาส CHRISTMAN SWEATER | ค ริ ส มา ศ

แนะนำ หลักสูตร \

การจัดการคลังสินค้า Warehouse Management


การจัดการคลังสินค้า Warehouse Management

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInfomation

Leave a Comment