CD Đường Chiều Lá Rụng (Phạm Duy) - Đức Tuấn

205,000₫

205,000₫

1. Intro (Những gì đem theo vào cõi chết)

Nhạc : Phạm Duy Đức Tuấn Germany

2. Outtro (Đường chiều lá rụng)

Nhạc : Phạm Duy Hòa tấu Germany

3. Những gì đem theo vào cõi chết (The things i'd carry to eternity)

Nhạc : Phạm Duy Đức Tuấn Germany

4. Đường chiều lá rụng (Destiny's leaves)

Nhạc : Phạm Duy Đức Tuấn Germany

5. Nắng chiều rực rỡ (The sparkling sunset)

Nhạc : Phạm Duy Đức Tuấn Germany

6. Đừng bỏ em một mình (Don't leave me alone)

Nhạc : Phạm Duy / thơ: Hoài Trinh Đức Tuấn Germany

7. Còn gì nữa đâu (End of my fate)

Nhạc : Phạm Duy Đức Tuấn Germany

8. Mùa thu chết (Autumn is gone)

Nhạc : Phạm Duy Đức Tuấn Germany

9. Con quỳ lại Chúa trên trời (On my bended knee)

Nhạc : Phạm Duy / thơ: Nhất Tuấn Đức Tuấn Germany

10. Nếu một mai em sẽ qua đời (If I have to leave my life)

Nhạc : Phạm Duy Đức Tuấn Germany

11. Tình kỹ nữ (Melancholia)

Nhạc : Phạm Duy Đức Tuấn Germany

Hỗ trợ bán hàng

Nếu bạn đang quan tâm đến đĩa Đường Chiều Lá Rụng (Phạm Duy) - Đức Tuấn, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Ms. Thương(Hỗ trợ)
Ms. Huyền(Hỗ trợ)
Mr. Hải(Hỗ trợ)
loading...