CD Đôi Mắt Người Sơn Tây - Đức Tuấn

195,000₫

195,000₫

1. Tiếng dân chài

Nhạc : Phạm Đình Chương Đức Tuấn

2. Mộng dưới hoa

Nhạc : Phạm Đình Chương Đức Tuấn

3. Sáng rừng

Nhạc : Phạm Đình Chương Đức Tuấn

4. Đôi mắt người sơn tây

Nhạc : Phạm Đình Chương Đức Tuấn

5. Xóm đêm

Nhạc : Phạm Đình Chương Đức Tuấn

6. Nữa hồn thương đau

Nhạc : Phạm Đình Chương Đức Tuấn

7. Hội trùng dương

Nhạc : Phạm Đình Chương Đức Tuấn

Hỗ trợ bán hàng

Nếu bạn đang quan tâm đến đĩa Đôi Mắt Người Sơn Tây - Đức Tuấn, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Ms. Thương(Hỗ trợ)
Ms. Huyền(Hỗ trợ)
Mr. Hải(Hỗ trợ)
loading...