ประมาณราคาด้วย Qwik Estimator 3.0 การถอดแบบโครงสร้างบันได คอนกรีตเสริมเหล็ก | โปรแกรม คํานวณวัสดุก่อสร้าง

ประมาณราคาด้วย Qwik Estimator 3.0 การถอดแบบโครงสร้างบันได คอนกรีตเสริมเหล็ก


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ประมาณราคาด้วย Qwik Estimator 3.0 การถอดแบบโครงสร้างบันได คอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณราคาด้วย Qwik Estimator 3.0 การถอดแบบโครงสร้างบันได คอนกรีตเสริมเหล็ก

เป็นเทพถอดปริมาณวัสดุและคิดราคา มือใหม่ก็ทำได้ – ตอนที่ 01


www.3DeeD.com
ตัวอย่างฐานข้อมูล : https://drive.google.com/open?id=1NE4cOYSIx9OZ68Np_rGC2JXIACzlGoRN

เป็นเทพถอดปริมาณวัสดุและคิดราคา มือใหม่ก็ทำได้ - ตอนที่ 01

โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง ระบบการทำงาน ครบครันในการใช้งาน ราคาคนไทย จบที่เดียว


ระบบร้านวัสดุก่อสร้าง
Commat System ออกแบบมาเพื่อธุรกิจประเภทร้านค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์การเกษตร โดยเฉพาะ
ฟังก์ชั่นครอบคลุม มีระบบรายงานกว่า 35 หมวด
ข้อมูลสินค้าวัสดุก่อสร้างกว่า 8,000 รายการ
หมวดสินค้า
🟠 ตัดสต็อกทันที ที่ “ขาย , ส่งคืน” และ รับเข้าทันที “ซื้อเข้า , รับคืน”
🟠 สินค้าใกล้หมดตรวจสอบได้ทุกเวลาที่รายงาน “สินค้าถึงจุดสั่งซื้อ” ( Reoder Point )
🟠 นับสต็อกผ่านเครื่องนับสต็อก หรือ พิมพ์สต็อกแยกตามกลุ่ม
🟠 ดูยอดขายสินค้าตามกลุ่มและสินค้าได้ ทุกเวลา และ เห็นกำไรขั้นต้น เพื่อวิเคราะห์งานขาย
🟠 สินค้าขายไม่ออก ขายช้า ดูที่รายงาน “สินค้าไม่เคลื่อนไหว” ( Dead Stock )
🟠 เพิ่มสินค้าได้ 999,999 ชนิด และโปรแกรมสร้างรหัสสินค้าให้อัตโนมัติ 6 หลัก
(โดยใช้รหัสทำบาร์โค้ด ด้วย font 3of9 เพื่อติดสินค้าหรือแคทตาล็อก)
🟠 กำหนดราคาขายได้ 4 ระดับ ( 4 Price )
A = ขายปลีกเงินสด
B = ขายให้ช่าง,เงินเชื่อ
C = ขายให้ร้านค้าช่วง
D = ขายให้ราชการ
🟠 เพิ่มกลุ่มสินค้าได้ 999 กลุ่มและสร้างรหัสให้อัตโนมัติ
🟠 มีระบบสต็อกการ์ด (Stock Card)
🟠 ต้นทุนแบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ( Weighted Average )
🟠 มีระบบประวัติราคาทุน (Cost History)
🟠 บันทึกน้ำหนักสินค้าเพื่อใช้การรวมน้ำหนักตอนออกบิล
🟠 รองรับบันทึกบาร์โค้ดที่มากับสินค้า เพื่อใช้ในการขายได้
🟠 รองรับการขายอลูมิเนียมแบบชั่งน้ำหนักขายแต่ตัดสต็อกเป็นเส้น
🟠 รองรับสินค้าประเภทผสมวัสถุดิบ อย่างเช่นปูนผสมเสร็จ สามารถกำหนดวัสดุในการจัดทำได้
🟠 รอบรับสินค้าประเภทตัดเเบ่งขาย อย่างเช่นเหล็กเส้น อลูมิเนียม หรือเมทัลชีท
หมวดลูกค้า
🟠 เพิ่มได้ 99,999 คน
🟠 โปรแกรมสร้างรหัสลูกค้าให้อัตโนมัติ 5 หลัก
🟠 กำหนดระดับลูกค้าได้ 4 ระดับ
🟠 กำหนด “วงเงิน” เชื่อ และ จำนวนวันให้เครดิต
หมวดขาย
🟠 มีหน้าจอขาย 2 แบบ คือ
Pos สำหรับขายปลีกเงินสด
Back office สำหรับขายทั้งเงินสด เงินเชื่อ มัดจำบางส่วนเก็บหน้างาน
🟠 ใช้การยิงบาร์โค้ดที่สินค้า หรือ ค้นชื่อ เพื่อขาย
🟠 แสดงราคาล่าสุด (Last Price) ที่ลูกค้ารายนั้นมาซื้อ และ แสดงราคาตามเกรด (Grade Price) เพื่อเปรียบเทียบ
🟠 ใส่ชื่อคนขับ รถ และระยะทาง ในบิลขายได้
และตรวจสอบที่รายงานได้
🟠 พิมพ์ข้อมูลในหมายเหตุ (Note)เพิ่มเติมได้ เช่น ให้ไปส่งที่ข้างเทศบาลป่าไผ่ ก่อนบ่าย 2
🟠 มัดจำบางส่วน (Patial Deposit) แล้วจะแสดงยอดค้างชำระที่ต้องเก็บในบิลให้
🟠 วงเงินเครดิตหากเต็มจะขายแบบเงินเชื่อไม่ได้ ระบบจะเตือนขึ้นมา
หากต้องการซื้อต่อต้อง
1.เพิ่มวงเงินโดยเจ้าของร้านเท่านั้น หรือ
2.ซื้อเป็นเงินสดแทน
🟠 มีระบบในคะแนนช่างแนะนำลูกค้า (Point Advicer)
🟠 กรณีขายสี สามารถปรับเปลี่ยนชื่อสินค้าเพื่อเพิ่มรหัสแม่สีลงไปได้
และแก้ไขราคาขายได้
🟠 เงินสด หัวบิลเป็น ใบเสร็จรับเงิน
เงินเชื่อ เป็น ใบส่งของชั่วคราว
แต่อยากเปลี่ยนเป็นคำอะไร admin แก้ไขได้เอง เช่น เป็นใบส่งของ ทั้งหมด
🟠 ขนาดบิล (Bill Size)
เป็นกระดาษต่อเนื่อง 9×5.5 นิ้ว (หรือ 9×11)และ
กระดาษเทอร์มอลขนาดกว้าง 8 ซม.
🟠 สำหรับแคชเชียร์หากปิดบิลแล้ว
ลูกค้ามาขอแก้ไข จะต้องให้ admin มาแก้ไขหรือใช้ระบบ RFID
🟠 ขายสินค้าแล้วตัดสต็อกสินค้าตัวนั้น “ทันที” ( Stock Realtime )
🟠 ขายเป็นเงินเชื่อ ลูกหนี้เกิดทันที
🟠 มีระบบรับคืนสินค้าจากลูกค้า ( Purchase Return )
หากเป็นลูกค้าเงินเชื่อโปรแกรมจะมีช่องให้เลือกสร้างใบลดหนี้
🟠 ให้ส่วนลด ( Discount ) ท้ายบิลเป็นจำนวนเงินบาท
🟠 ระบบบันทึกราคาพิเศษให้ลูกค้าสำหรับสินค้าเฉพาะตัว
🟠 หน้าจอขาย pos สามารถพักบิลได้ 1 บิล
หมวดลูกหนี้
🟠 ยอดรวมที่ปล่อยหนี้ และ แต่ละคนเป็นหนี้กี่บาท บิลถึงวันครบกำหนดเมื่อไร
ดูได้ทุกเวลาที่รายงานสรุป “ยอดคงเหลือลูกหนี้”
🟠 คัดกรองดูลูกหนี้คงเหลือเฉพาะรายได้
🟠 มีรายไหนเกินกำหนดชำระนานกว่า 30 วัน (ตั้งค่าวันได้เอง)
ดูที่รายงาน “ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ”
ใบวางบิล
🟠 ทำใบวางบิลโดยเลือกบิลที่คุณต้องการวางได้เอง
🟠 ระบบจะช่วยเลือกบิลที่ถึงกำหนดหรือเกินกำหนดให้อัตโนมัติ
🟠 ตรวจสอบการทำใบวางบิลได้ที่รายงาน “ใบวางบิล”
รับชำระหนี้
🟠 วางบิลไป 10 บิล ลูกหนี้ขอจ่ายเพียง 5 บิล ก่อน โปรแกรมสามารถ”รับชำระหนี้บางส่วนได้”
🟠 .ช่างขอเลือกจ่ายเฉพาะบิลที่ 5, 9 และ 15
เพราะเป็นบิลที่ลูกค้าสร้างบ้านจ่ายงวดงาน โปรแกรมก็สามารถ”เลือกเฉพาะบิลได้”
🟠 รับหนี้แล้วยอดลูกหนี้ลดทันที
หมวดซื้อ
🟠 มีระบบ “ใบสั่งซื้อ” ( Purchase Order )
🟠 เมื่อซื้อเข้ามาบันทึกเข้าโปรแกรม จะ “เพิ่มสต็อก” และปรับต้นทุนแบบ “ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก”
แต่ admin ปรับต้นทุนใหม่ได้เองตามใจ
🟠 สินค้ามีปัญหาให้บันทึกที่ “ส่งคืนสินค้า (ใบลดหนี้เจ้าหนี้ Credit Note)” เพื่อหักยอดหนี้
🟠 ซื้อเข้าด้วยเงินเชื่อ ระบบสร้างยอดเจ้าหนี้ทันที่ เพื่อใช้ตรวจสอบเงินที่ต้องเตรียมจ่าย
🟠 ระบบประวัติราคาซื้อเพื่อให้คุณได้ตรวจสอบได้ว่า สินค้านี้ “เคยซื้อจากใครบ้าน” และ “ต้นทุนเท่าไร”
🟠 มีระบบ “ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้”
หมวดรายจ่าย
🟠 ตรวจสอบรายจ่ายทั้งสรุปและละเอียดที่รายงานค่าใช้จ่าย
หมวดผู้ใช้งาน
🟠 กำหนดผู้ใช้งาน ( User ) โปรแกรมได้สูงสุด 100 user
🟠 กำหนดสิทธิ์ในการเข้าหน้าจอทำงานได้ เช่น พนักงานใหม่ให้ขายได้อย่างเดียว
🟠 บางหน้าจอ เช่น ข้อมูลสินค้า หากให้สิทธิ์พนักงานเข้าถึง ก็จะ “ไม่เห็นราคาทุน” และ
แก้ไขราคาขายได้ เว้นแต่ใช้ระบบ RFID
🟠 ใส่รูปภาพเพื่อใช้ช่วยการล็อกอิน
🟠 ลบ สร้าง แก้ไข user ด้วย admin เท่านั้น
หมวดรายงาน
🟠 ยอดขายเงินสด และ เงินเชื่อ
🟠 ยอดขายแยกตามลูกค้า และ กำไร
🟠 ยอดขายสินค้าแยกตามกลุ่มและสินค้า พร้อมแสดงกำไรขั้นต้น
🟠 จัดอันดับยอดขายสินค้า
🟠 ยอดขายแยกตามพนักงานที่ล็อกอินเข้าใช้งาน
🟠 สรุปยอดซื้อสินค้าเข้า
🟠 ยอดขายของช่างผู้แนะนำ เพื่อสมนาคุณช่าง
🟠 ”รายงานสรุปผลการดำเนินงาน”
จะสรุปทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวัน หรือ กำหนดเป็นรอบเดือน ปี ได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://bit.ly/3uXU90C
สอบถามข้อมูลเเละให้คำปรึกษาที่
Line Official : @bkrent (มี@นำหน้า)
www.bkrent.com

See also  เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 2วัน1คืน #ที่พัก1000บาทติดทะเล | บังกะโล เกาะสีชัง
See also  เปลี่ยนห้องนอนธรรมดา ให้เป็นโรงแรม 6 ดาว | Kong Story EP.358 | หมอน micro gel pantip

โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง ระบบการทำงาน ครบครันในการใช้งาน ราคาคนไทย จบที่เดียว

See also  하지원 임신에 기뻐하는 이진욱 "네가 내 아이를 갖다니" @너를사랑한시간 16회 20150816 | the time we were not in love pantip

วิธีใช้กฎแห่งกรรม สร้างความสำเร็จ 7อย่าง | Bundit Ungrangsee


==============================
▼ พูดคุยกับผมได้ที่นี่
► LINE OA :: http://line.me/ti/p/%40mdl4971x
► Facebook :: m.me/BunditUngrangsee
==============================
▼ ติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่นี่
► Youtube :: https://bit.ly/3Dg5OgI
► Facebook :: https://bit.ly/38aH1MD
► Instagram :: https://bit.ly/3yiWKDY
► Website :: http://bundit.org/
► LINE OA :: http://line.me/ti/p/%40mdl4971x
==============================
▼ สนใจผลงาน ในรูปแบบต่างๆ
► หนังสือ (Books) :: https://bit.ly/3gvzYmx
► หนังสือเสียง (Audio books) :: https://bit.ly/3gON6mX
► ดนตรี (Music) :: https://bit.ly/3D9NTs5
► คอร์สสัมมนา (Grand Box Set) ในรูปแบบ VDO :: https://bit.ly/3jeNfBJ
► ฟังความรู้ออนไลน์ (iAudio course) :: http://online.bundit.org/
► คอร์สเรียนออนไลน์ (iSeminar) :: https://bit.ly/3zk663J
► Website :: http://bundit.org/
==============================
▼ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
TEL\u0026LINE ID : 0990031550 คุณน้ำ
TEL\u0026LINE ID : 0613898855 คุณพิตต้า
TEL\u0026LINE ID : 0982501221 คุณหญิง
==============================

วิธีใช้กฎแห่งกรรม สร้างความสำเร็จ  7อย่าง | Bundit Ungrangsee

คิดเกรดเฉลี่ยง่ายๆได้ด้วยตัวเอง


เกรดเฉลี่ย วิธีคิดเกรด คณิตศาสตร์

คิดเกรดเฉลี่ยง่ายๆได้ด้วยตัวเอง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInfomation

Leave a Comment